Projekty zintegrowane

Realizujemy programy w oparciu o podejście systemowe. Organizację należy traktować jak zespół współdziałających ze sobą ludzi, struktur i procesów. Każda zmiana działania, któregokolwiek z nich może mieć wpływ na funkcjonowanie całości. Trwały efekt można zaobserwować po pewnym czasie, wiąże się to z tym, iż każdy z systemów wykazuje inną zdolność przyswojenia sobie zmian. Zastosowanie teorii systemów polega na wprowadzeniu niewielkiej zmiany, która spowoduje usprawnienia w wielu obszarach organizacji.

Specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu autorsko przygotowanych projektów zintegrowanych wspierających realizację celów strategicznych Firmy. Nasi Klienci otrzymują kompleksową usługę, mającą na celu odciążenie koordynowania działań wielu podmiotów. Zapewniamy oszczędność czasu i pracy oraz spójność planów i raportów. 

Działamy w oparciu o następujące etapy:

  • Diagnozujemy blokady i kreatory sukcesu, co pozwala na opracowanie działań adekwatnych do potrzeb Firmy, 
  • Określamy indywidualne bariery i potencjały oraz motywatory i demotywatory kluczowych pracowników, 
  • Pomagamy menedżerom w przeprogramowaniu systemu operacyjnego ich zespołu zwiększając efektywność w zakresie komunikacji, zaangażowania, generowania zysków, innowacji itp. 
  • Wdrażamy sprawdzone, skuteczne oraz bardzo innowacyjne i wielofunkcyjne rozwiązania biznesowe – organizacyjne, strategiczne, personalne, przekładające się na realizację założonych celów,
  • Optymalizujemy kwestie zarządzania budżetem szkoleniowym w taki sposób, aby dobrać narzędzia, które przyczynią się do realizacji celów szkoleniowych. 

Schemat działania: