Szkolenia

W ramach ogólnorozwojowego wsparcia dla Firm prowadzimy szkolenia, warsztaty, programy rozwojowe, coachingi oraz doradztwo indywidualne. 

Oferujemy usługi pozostające w ścisłej korelacji z poprawą wskaźników biznesowych. Tym, co wyróżnia proponowane przez nas podejście jest odzwierciedlająca je filozofia budowania procesu doradczego. Kierując się celem biznesowym, analizujemy wspólnie z Klientem wskaźniki i obszary do udoskonalenia lub wzmocnienia. 

Przy realizacji projektów sięgamy do wszelkich dostępnych metod i rozwiązań. W zależności od potrzeb Klienta, posiłkujemy się wiedzą teoretyków i praktyków z różnych dziedzin, m.in. zarządzania strategicznego, finansów, prawa, IT, audytu, ekonometrii, psychologii oraz mediów. 

 

Korzyści:

Zwiększenie zaangażownaia kadry menadżerskiej oraz pracowników firmy,

Wzmocnienie efektywności menadżerów niezależnie od ich specjalizacji zawodowej,

Pozyskanie umiejętności określa nia potencjałów oraz obszarów do rozwoju menadżerów,

Podniesienie kompetencji zawodowych  i zdolności adaptacyjnych menadżerów i pracowników,

rozbudzenie umiejętności podchodzenia do wyzwań w sposób zorientowany  na znalezienie rozwiązania,

a co najważniejsze zwiększenie stopy zwrotu (TSR).

(Rita McGee, Ann Reniee, 2011)

Co nas wyróżnia:

Biorąc pod uwagę: potrzeby i oczekiwania Klienta, możliwości budżetowe oraz misję i kulturę Oragnizacji, proponujemy wybór najbardziej efektywnych rozwiązań, prowadzących do optymalizacji procesu osiągania celów organizacji.

Oferta przygotowana jest na podstawie wytycznych określonych podczas bezpłatnych konsultacji przedszkoleniowych.

Opracowujemy programy rozwojowe, które skutecznie wpływają na kreowanie wartości dodanej.

Organizujemy także kursy w zakresie różnych specjalności (głównie HR, prawo pracy, płace), mające na celu usystematyzowanie wiedzy lub jej uzupełnienie o najnowsze zmiany. 

 

Zapraszam do kontaktu: szkolenia@pmp-group.pl, tel.: 22 380 31 00