O nas

Iwona Wieczyńska
Prezes Zarządu

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Od 2001 r. zatrudniona na stanowiskach menedżerskich. Jako kontraktor realizowała politykę personalną w ścisłej współpracy z Zarządami Spółek w branżach B2B, finansowej, prawnej, produkcyjnej, energetycznej oraz outsourcing’u procesów biznesowych. Uczestniczyła w konsolidacji polityki personalnej przy połączeniu spółek oraz we wdrażaniu systemów zarządzania jakością. Obecnie CEO oraz współtwórczyni spółek działających w obszarze wsparcia biznesowego, sprzedaży, nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych.
 
W ramach kilkuletniej działalności doradczej zajmuje się, obok tradycyjnego doradztwa personalnego, również doradztwem biznesowym wspierając organizacje w zakresie procesów zarządzania, także w działalności inwestycyjnej. Wysoki poziom realizacji celów strategicznych uzyskuje współpracując z ekspertami z innych dziedzin takich jak prawo, finanse, ekonometria oraz marketing, dostarczając Klientom kompleksowych rozwiązań restrukturyzacyjnych skierowanych na poprawę efektywności. Udziela także skutecznego wsparcia w zakresie budowania firm typu „start-up”, negocjacji biznesowych oraz pomocy menedżerom najwyższego szczebla będących w procesie zmiany i doskonalenia swoich kompetencji zarządczych.
 
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej – Zarządzanie Zasobami Pracy, Warszawskiej Szkoły Biznesu przy Polskiej Akademii Nauk – Zarządzanie, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa – Finanse dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Socjologiczno – Psychologicznego Studium Menedżerskiego, oraz szkoleń i treningów w zakresie HR’u twardego i miękkiego.

Dagmara Kanik-Kłoczko
Trener, Superwizor, Coach, Mentor

Konsultant zintegrowanych projektów dedykowanych rozwojowi kapitału ludzkiego w organizacjach, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów HR’owych, wsparcia funkcji personalnej jako kreatora wartości dodanej dla biznesu. Projektuje i realizuje programy szkoleniowe, rozwojowe i interwencyjne z zakresu psychologii, zarządzania, HRM i rozwoju osobistego.

Głównie zajmuje się kompetencjami menedżerskimi, wykorzystywaniem analizy systemowej w zarządzaniu, kierowaniem zmianą, komunikacją, przywództwem, negocjacjami, mediacjami, podnoszeniem efektywności współpracy w zespołach. Specjalizuje się w pracy szkoleniowej łączącej elementy treningu umiejętności i pracy na postawach oraz wartościach, prowadzi warsztaty diagnostyczne i interwencyjne, projekty coachingowe oraz doradcze.

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów rozwojowych i interwencyjnych z zakresu zarządzania zespołami, komunikacji w relacjach z klientami, negocjacji, współpracy w zespole, umiejętności przywódczych, budowaniu i wdrażaniu systemów oceny i rozwoju pracowników, profesjonalnej obsługi klienta i technik aktywnej sprzedaży, diagnozowania potrzeb rozwojowych grup i osób, projektowania i realizowania skutecznych programów rozwojowych i aktywnych metod pracy z grupą.

Ma przeprowadzonych setki godzin doradztwa indywidualnego, coachingu i mentoringu w programach rozwojowych, menedżerskich i indywidualnie.

Nadzoruje pracę zespołów trenerskich, zajmuje się doradztwem metodyczny dla szkoleniowców i trenerów, nadzorem merytorycznym nad pracami szkoleniowymi w projektach europejskich. W swojej karierze zawodowej zdobyła doświadczenie w pracy z kadrą pracowniczą wszelkich szczebli organizacyjnych realizując z sukcesem projekty celowe – proces zmiany, poprawa wskaźników biznesowych, podnoszenie efektywności procesów, umacnianie/wdrażanie najlepszych praktyk HRM oraz podejścia systemowego.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalizacją: zarządzanie i innowacja. Trener po egzaminie rekomendacyjnym Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizor zespołów trenerskich w projektach biznesowych i społecznych. Coach w procesie certyfikacji International Coach Federation.

Anna Walasek
Trener, Coach, Superwizor

Od ponad 16 lat zajmuje się doradztwem, głównie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przez wartości, technik sprzedaży, prezentacji, motywowania oraz oceniania personelu. Realizuje programy rozwojowo-interwencyjne dla kadrży menedżerskiej, indywidualne procesy coachingowe z różnych miejsc w organizacji, w tym executive i business. Od kilku lat zajmuje się też diagnozą talentów indywidualnych i zespołowych w oparciu o profesjonalną metodologię diagnozy talentów – prowadzi sesje coachingu zespołowego.

Współpracuje z klientami związanymi z rozmaitymi branżami. Przepracowała setki godzin w doradztwie indywidualnym, coachingu (w tym coachingu zespołów) i mentoringu w programach rozwojowych, menedżerskich. Brała udział w sesjach informacji zwrotnej, połączonych z sesjami doradztwa indywidualnego dla kadry zarządzającej, menedżerskiej oraz specjalistycznej polskich i międzynarodowych organizacji, sesjach konsultingu strategicznego oraz sesjach biznes konsultingu dla nowych, innowacyjnych firm, połączonych z analizą biznesplanów.

Zajmowała się także coachingiem organizacji, coachingiem biznesowym, coachingiem zespołowym, coachingiem indywidualnym, budową i wdrażaniem programów szkoleniowych, doradztwem strategicznym, prowadzeniem warsztatów dla zarządów, budowaniem programów wspierających kulturę organizacji opartą na wiedzy i zrównoważonym rozwoju, równowaga w życiu osobistym i zawodowym.

Pasjonują ją: rozwój, odkrywanie czynników sukcesu w obszarze życia osobistego i zawodowego, trendy i ich wpływ na jakość życia.

Z wykształcenia politolog, Certyfikowany Coach ICC, Biznes Coach ICC, Supervizor ICC w coachingu, Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w specjalizacji coaching zespołowy. Master od Art. of NLP. Trener rekomendowany przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Andrzej Chodkiewicz
Konsultant, Trener, Coach

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w w obszarze HR. Korzystając z doświadczenia zdobytego w polskich firmach oraz międzynarodowych koncernach, zajmuje się zagadnieniami związanymi z polityką personalną w obszarze rekrutacji i szkoleń, rozwoju talentów, ocen pracowniczych, badania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników, jak również doradztwa organizacyjnego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (modele kompetencyjne, opisy stanowisk, procedury, regulaminy).

Specjalizuje się w prowadzeniu sesji testowych korzystając z narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, szkoleń oraz sesji rozwoju osobistego m.in. z zakresu osobistej skuteczności i efektywności, projektowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie, zarządzania zmianą w życiu, obsługi klienta, wywierania wpływu, kompetencji osobistych i społecznych w środowisku biznesowym. Zajmuje się także aktywizacją zawodową, przedsiębiorczością, innowacyjnością jako kompetencją osobistą, coachingiem kariery, life coachingiem i mentoringiem.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii (psychologia społeczna z elementami psychologii ekonomicznej) oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Prawa i Nauk Społecznych.

Anna Krajewska
Konsultant

Doradztwem personalnym zajmuje się zawodowo od1997 roku. Posiada bogate doświadczenie w rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz stanowiska administracyjne. Prowadziła projekty dla wiodących firm międzynarodowych oraz rozwijających się dynamicznie organizacji polskich, działających w różnych branżach. Znaczną część projektów zrealizowała dla sektora spożywczego, budowlanego, kosmetycznego oraz informatycznego. Współpracowała ściśle z kadrą menedżerską po stronie Klientów, odpowiadając zarówno za dobór źródeł pozyskiwania kandydatów, tworzenie i stosowanie odpowiednich procedur i narzędzi rekrutacyjnych, w tym testów psychologicznych, jak i profesjonalne doradztwo na etapie podejmowania decyzji personalnych.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Pracy, organizowanych przez Szkołę Główną Handlową.

Daniel Paul
Radca Prawny

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie procesowe obejmujące szczególnie kwestie szeroko rozumianych zagadnień prawa pracy i procesów cywilnych. Współpracownik Kancelarii Radcowskich i Adwokackich działających na terenie całego kraju. Praktyk, specjalista z zakresu prawa pracy, aktywny szkoleniowiec z zagadnień dotyczących m.in. mobbingu, dyskryminacji, czasu pracy, uprawnień organizacji związkowych, szczególnej ochrony stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Otwarty, komunikatywny, twórca wielu artykułów prasowych poruszających zagadnienia prawa pracy, publikowanych na łamach Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, magazynu Praca i Zabezpieczenia Społeczne i wielu innych.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Zespół Progress Management Partners to także inni eksperci, specjaliści i asystenci, dedykowani do współpracy z Klientami przy realizacji określonych projektów.