Employer Branding

Projekt zakładający podejmowanie długofalowych aktywności, których celem jest zbudowanie profesjonalnego wizerunku pracodawcy wśród wszystkich grup docelowych – aktualnych i byłych pracowników oraz interesantów z zewnętrznego otoczenia, m.in. potencjalnych kandydatów do pracy, klientów, konsumentów i konkurentów.

Wspieramy działania w obszarze:

Employer Branding Wewnętrzny

Opracowujemy strategię skierowaną do obecnych pracowników firmy. Wdrażamy rozwiązania pozwalające na stworzenie przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju.

Employer Branding Zewnętrzny

Opracowujemy strategię skierowaną głównie do potencjalnych pracowników. Celem tych działań jest stworzenie wizerunku firmy, jako atrakcyjnego pracodawcy.

Harmonogram działań:

  • Audyt postrzegania marki pracodawcy w oparciu o rozszerzoną analizę SWOT.
  • Przygotowanie strategii budowania marki pracodawcy (wartości i atrakcyjność grupy docelowej, określenie korzyści wynikających z zatrudnienia w organizacji).

  • Dobór narzędzi i realizacja strategii.

  • Podsumowanie, opracowanie raportu końcowego z wytyczeniem długofalowej strategii zarządzania marką pracodawcy.

Korzyści:

budowanie skutecznego wizerunku firmy​​

efektywne pozyskiwanie talentów z rynku pracy

mniejsza rotacja personelu

zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników

wzrost atrakcyjności firmy na rynku pracy

budowanie trwałych relacji z pracownikami

silniejsza kultura organizacyjna